Wywiad Kontakty Berlin

Wiesław Fiszbach
Anna Burek:
Jak trafił Pan do Berlina?
Wiesław Fiszbach
Jechałem do Paryża z zamiarem wstąpienia do Legii Cudzoziemskiej. W stolicy Francji był punkt poboru, gdzie czekał na mnie kolega z Polski. Miałem wizę przejazdową przez Berlin, przez ciągłe zmiany miejsca pobytu korespondencja z Zachodu zagubiła się i tak straciłem kontakt z moim kolegą, w efekcie
czego pozostałem w Berlinie. Jak się okazało na bardzo długo.
A. B.:
Jakie emocje towarzyszyły Pana
emigracji do Niemiec?
W.F.
W roku 1980 miałem niespełna 30 lat, dyplom wyższej uczelni, stopień podporucznika, znałem język angielski, uprawiałem sporty walki i…… nie widziałem perspektyw na…..

wiecej na www.kontakty.org