Kontakt

KUNSTWERKSTATT NaKole

Stefan Wieslaw Fiszbach
12047 BERLIN (Germany)
Hobrechtstrasse 47
handy: +49 152 145 893 58
tel. +48 518 142 562

www.facebook.com/wiesław.fiszbach

Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych NaKole

Europäischer Verband für Kulturinitiativen NaKole
KRS 0000 675056

+48 44 724 71 68

Stefan W.Fiszbach –
Prezes d/s kontaktów z zagranicą
+48 518 142 562
+49 152 1458 9358

mail: stowarzyszenie@nakole.eu